Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
21 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioda de 3 luni (iulie, august si septembrie 2019) 2019-06-27
20 / 2019 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 2019-04-25
19 / 2019 privind aprobarea organizarii pasunatului si exploatarii pajistilor permanente, aflate in domeniul privat al comunei Braesti, jud. Buzau pentru anul 2019 2019-04-25
18 / 2019 privind aprobarea notei conceptuale pentru amenajarea unui loc de agrement zona vest - teren sport 2019-04-15
17 / 2019 privind aprobarea participării comunei Brăești prin Consiliul local, în calitate de asociat-membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, PROGAZ BUZĂU 2020” 2019-04-15
16 / 2019 privind aprobarea bugetului local provenit din venituri proprii pentru anul 2019 2019-04-15
15 / 2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli precum si a listei de investitii pentru anul 2019 2019-04-15
14 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni 2019-03-29
13 / 2019 privind neasumarea responsabilitatii UAT comune Braesti a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli a Romaniei in perioada 2017-2023 2019-03-29
12 / 2019 privind stabilirea taxei in vederea bransarii la reteaua de apa 2019-03-29
11 / 2019 privind stabilirea locurilor in care pot fi instalate pe domeniul public, amenajari provizorii 2019-03-29
10 / 2019 privind transferul unui bun mobil – autospecială pentru stins incendii, la Primăria comunei Vintilă – Vodă, Județul Buzău 2019-02-28
9 / 2019 privind insusirea Acordului de colaborare privind organizarea si exercitarea activitatii de gospodarire comunala 2019-02-28
8 / 2019 privind insusirea Acordului de colaborare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public 2019-02-28
7 / 2019 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 2019-02-28