Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
6 / 2019 privind aprobarea noii reorganizari a retelei scolare in anul scolar 2019-2020 2019-01-30
5 / 2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019 2019-01-30
4 / 2019 privind aprobarea Contului de executie si a bugetului local pe anul 2018 2019-01-30
3 / 2019 privind aprobarea bugetului local definitiv si a listei de investitii pe anul 2018 2019-01-30
2 / 2019 privind aprobarea bugetului local definitiv provenit din venituri proprii pentru anul 2018 2019-01-30
1 / 2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Braesti, jud. Buzau 2019-01-30
39 / 2018 privind aprobarea "Planului de achizitii publice al Consiliului local Braesti pentru anul 2019" 2018-12-19
38 / 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni 2018-12-19
37 / 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 2018-12-19
36 / 2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Braesti, pentru anul 2019 2018-12-19
35 / 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii pe anul 2018 2018-12-19
34 / 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii pe anul 2018 2018-11-29
33 / 2018 privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Braesti, jud. Buzau 2018-11-29
32 / 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii pe anul 2018 2018-10-15
31 / 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni 2018-09-27