Aparatul de specialitate al primarului

1. Compartiment resurse umane și stare civilă:

-

 

2. Compartiment fond funciar, cadastru și urbanism:

-

 

3. Compartiment asistență socială și autoritate tutelară:

- Cristea Ana Maria - Asistent Social

 

4. Compartiment financiar - contabil, taxe și impozite:

- Pavel Zenovia - Referent

- Popa Constantin - Referent

 

5. Compartiment juridic și achiziții publice:

-  

 

6. Compartiment secretariat - arhivă:

- Pîrvu Ana Maria - Secretar Dactilograf

- Popa Claudiu Ionel - Inspector

 

7. Compartiment dezvoltare locală:

-

 

8. Compartiment administrativ gospodăresc:

- Perțea Viorel Eugen - Muncitor Calificat

- Pleșoiu Aurel - Muncitor Calificat

- Anghel Vasile - Guard

 

9. Compartiment cultură:

- Măntescu Claudia - Bibliotecar

 

10. Consilierul Primarului:

- Simion Alexandru Ioan

Fișiere atașate

Înapoi