Cultură și învățământ

Ca servici publice existente enumerăm:

  • în învăţământ: 4 grădiniţe şi 4 şcoli
  • în cultură şi sport: 3 cămine culturale, o bibliotecă comunală şi un teren de fotbal
  • în domeniul sănătăţii funcţionează un dispensar uman, o farmacie şi un dispensar veterinar.
Înapoi