Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
97 / 2020 privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea achitării unei pătți din datoriile efectuate cu cheltuielile de înmormântare pentru def. BETERINGHE DANIEL. 2020-06-10
96 / 2020 privind împuternicirea domnului PERȚEA ADRIAN-ION, pentru coordonarea activității serviciului ,, Consiliul Local Brăești - Serviciul de Salubrizare”. 2020-05-29
95 / 2020 privind modificarea plății ajutorului social pentru fam.doamnei ȘERBAN DANIELA, Brătilesti. 2020-05-29
94 / 2020 privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei COPĂCEL MICȘUNICA, Brătilești. 2020-05-29
93 / 2020 privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei IVAN DĂNUȚ, Brătilești. 2020-05-29
92 / 2020 privind încetarea dreptului de acordare a alocașiei pentru susținerea familiei PERȚEA SILE, Goidești. 2020-05-29
91 / 2020 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță. 2020-05-29
90 / 2020 privind încetarea dreptului de acordare la stimulent-tichet social pentru grădiniță fam. GRAMA CRINA. 2020-05-29
89 / 2020 privind încetarea dreptului de acordare la stimulent-tichet pentru grădiniță pentru PERȚEA RAREȘ-MIHĂIȚĂ, fam. Perțea Sile. 2020-05-29
88 / 2020 privind acordarea ajutorului social SPĂTARU ȘTEFANIA, Brăești. 2020-05-29
87 / 2020 privind stabilirea listei de suplimentare POAD 2018-2020, tranșa a II-a. 2020-05-29
86 / 2020 privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică ,, Refacere Cămin Cultural afectat de incendiu, sat Brătilești, comuna Brăești, T. 96, județul Buzău, nr. 20298” 2020-05-29
85 / 2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol. 2020-05-14
84 / 2020 privind convocarea Consiliului local Braesti in sedinta de consiliu ordinara pentru data de 14.05.2020, orele 14.00 2020-05-08
83 / 2020 privind constituirea Comisiei de recepție pentru bunuri servicii și lucrări din cadrul UAT Brăești, județul Buzău. 2020-04-29