Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
35 / 2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii la data de 10.12.2019 2019-12-10
34 / 2019 privind stabilirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza UAT comuna Braesti, jud. Buzau 2019-11-14
33 / 2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii la data de 14.11.2019 2019-11-14
32 / 2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii la data de 29.10.2019 2019-10-29
31 / 2019 privind aprobarea Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Braesti jud. Buzau 2019-10-29
21 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioda de 3 luni (iulie, august si septembrie 2019) 2019-06-27
20 / 2019 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 2019-04-25
19 / 2019 privind aprobarea organizarii pasunatului si exploatarii pajistilor permanente, aflate in domeniul privat al comunei Braesti, jud. Buzau pentru anul 2019 2019-04-25
18 / 2019 privind aprobarea notei conceptuale pentru amenajarea unui loc de agrement zona vest - teren sport 2019-04-15
17 / 2019 privind aprobarea participării comunei Brăești prin Consiliul local, în calitate de asociat-membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, PROGAZ BUZĂU 2020” 2019-04-15
16 / 2019 privind aprobarea bugetului local provenit din venituri proprii pentru anul 2019 2019-04-15
15 / 2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli precum si a listei de investitii pentru anul 2019 2019-04-15
14 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni 2019-03-29
13 / 2019 privind neasumarea responsabilitatii UAT comune Braesti a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli a Romaniei in perioada 2017-2023 2019-03-29
12 / 2019 privind stabilirea taxei in vederea bransarii la reteaua de apa 2019-03-29