Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2020 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. 2020-09-21
30 / 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 21.09.2020 2020-09-21
29 / 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 31.08.2020 2020-08-31
28 / 2020 privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău. 2020-08-31
27 / 2020 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul com. Brăești, jud. Buzău pt. perioada 2020-2025 2020-08-31
26 / 2020 privind rectificarea bugetului la data de 30.07.2020 2020-07-30
25 / 2020 privind indexarea cu rata inflatiei a taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021 2020-07-30
24 / 2020 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni ( iulie, august și septembrie 2020 ). 2020-06-29
23 / 2020 privind aprobarea modelului contractului de prestare, a tarifelor și taxelor speciale pentru unele activități ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna Brăești, județul Buzău. 2020-06-29
22 / 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, precum și a listei de investiții la data de 29.06.2020. 2020-06-29
21 / 2020 privind participarea comunei Brăești la ,, Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” com. Brăești, jud. Buzău. 2020-06-29
20 / 2020 privind aprobarea ,,Programului OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN Cod 2014RO05M9OP001 Axa prioritară 5 - dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Prioritatea de investiții : Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o popuție de până la 20.000 de locuitori prin implementarea măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”, în vederea implementării de activități în cadrul centrului de zi ,, Sfântul Stelian” 2020-06-29
19 / 2020 privind înființarea și organizarea serviciului C.L. Brăești Serviciului Salubrizare, serviciul public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înființat și organizat în subordinea C.L. Brăești. 2020-05-14
18 / 2020 privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna Brăești, județul Buzău 2020-05-14
17 / 2020 privind modificarea /abrogarea unor hotărâri ale C.L. al comunei Brăești, Județul Buzău. 2020-05-14